Impressum / Privacyverklaring / Algemene Handelsvoorwaarden

UMAREX GmbH & Co. KG
Afdeling Laserliner
Donnerfeld 2
D 59757 Arnsberg

Duitsland

Tel. +49 2932 638-300
Fax +49 2932 638-333

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.laserliner.com

Persoonlijk aansprakelijke vennoot:

UMAREX Verwaltungs GmbH

Vertegenwoordigingsbevoegde directeurs:

Wulf-Heinz Pflaumer, Franz Wonisch
Eyck Pflaumer, Martin Wonisch, Matthias Strack

Handelsregister: Amtsgericht Arnsberg

Registernummer: HR B 493

BTW-ID-nummer volgens § 27 a Duitse Wet op Omzetbelasting:

DE 123887303

Onze Algemene Handelsvoorwaarden, die u hier als PDF-bestand kunt downloaden, zijn van toepassing.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de internetpagina van UMAREX GmbH & Co. KG. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Op dit punt willen wij u daarom graag informeren over de gegevensbescherming in onze onderneming.

UMAREX GmbH & Co. KG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Bovendien vinden wij het belangrijk dat u op elk moment weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken. Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) resp. de Duitse wet op gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse telecommunicatiewet (TMG). Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners in acht worden genomen.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidstekorten kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend binnen het kader van de bepalingen van de Duitse wet op gegevensbescherming. Onderstaand informeren wij u over soort, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens. U kunt deze informatie te allen tijde via onze website oproepen.

1. Algemene informatie

Door het gebruik van onze internetpagina verklaart u zich akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens volgens de onderstaande beschrijving. Onze internetpagina kan principieel zonder registratie worden bezocht.

Bij het bezoek aan onze internetpagina en bij iedere oproep van een bestand wordt door onze webserver resp. de provider van de pagina voor statistische doeleinden protocolinformatie over deze processen verzameld en opgeslagen als ‚server-logfiles‘ (bijv. datum en tijd van de oproep, URL van de verwijzende pagina, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie evenals uw IP-adres). Dit zijn geen persoonsgerelateerde gegevens. Persoonsgerelateerde gegevens, in het bijzonder naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden verzameld op basis van vrijwillige afgifte. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en uitsluitend anoniem geanalyseerd en vervolgens gewist. Een doorgifte naar derden vindt niet plaats. Een toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon of een koppeling van deze gegevens met andere gegevens door ons is niet mogelijk. De provider van de internetpagina behoudt zich echter het recht voor om de server-logfiles achteraf te controleren indien concrete aanwijzingen duiden op illegaal gebruik.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke in de zin van de AVG, anderen in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijnde wetten op gegevensbescherming en andere bepalingen met een privacyrechtelijk karakter is UMAREX GmbH & Co. KG. Contactgegevens enz. vindt u in het impressum.

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke is:

Extern:

VIA Consult GmbH & Co. KG

t.a.v. heer Kunde

Martinstraße 25

57462 Olpe

Duitsland

+49 (2761) / 83668-0

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elke betrokken persoon kan te allen tijde met vragen of suggesties over gegevensbescherming rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens betreffen informatie die kan worden gebruikt om meer te weten te komen over uw persoonlijke of zakelijke details (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres). Bij informatie die wij niet (of slechts met onevenredige moeite) aan u persoonlijk kunnen relateren, bijvoorbeeld door de informatie te anonimiseren, betreft het geen persoonsgerelateerde gegevens.

Persoonsgerelateerde gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verzamelen persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

5. Persoonsgerelateerde gegevens in het contactformulier

Op onze internetpagina bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of via een contactformulier. Uw in het contactformulier ingevoerde persoonsgerelateerde gegevens (verplicht in te vullen velden: onderwerp, aanspreektitel, naam, voornaam, e-mail, soort klant (consument, handelaar, persvertegenwoordiger, autoriteit/openbare inrichting), land; optionele gegevens: telefoon, adres) en uw bericht worden alleen voor het beoogde doel van de verwerking van uw contactopname als gecodeerde e-mail (TLS-codering) naar ons opgestuurd en door ons opgeslagen en verwerkt.

Op uw verzoek worden deze gegevens na afloop van de correspondentie door ons verwijderd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten het concern. Een vergelijking van de op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze internetpagina worden verzameld, vindt evenmin plaats.

6. Gebruik van cookies

Onze internetpagina maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden waarmee op het eindtoestel van de gebruiker specifieke, aan de gebruiker gerelateerde informatie wordt opgeslagen terwijl hij de internetpagina bezoekt. Met cookies kunnen vooral de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina worden bepaald en het gebruik van de pagina geanalyseerd, maar ook ons aanbod klantvriendelijker gepresenteerd worden. Cookies blijven ook na het einde van een browser-sessie opgeslagen en kunnen bij een hernieuwd bezoek aan de internetpagina weer worden opgeroepen.

De gegevensrecords bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. De informatie van de cookies wordt niet in verbinding gebracht met eventueel door u ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens.

Cookies besparen u de herhaaldelijke invoer van gegevens, vereenvoudigen de verzending van specifieke inhouden en zijn vereist voor de aanmelding in de gesloten rubriek. Wanneer u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u de acceptatie van cookies in uw browser weigeren. Hoe dit in individuele gevallen gaat, kunt u nalezen in de instructies van de provider van uw browser. Wij willen u erop attenderen dat u wellicht niet alle functies van onze internetpagina kunt gebruiken als u de cookies deactiveert.

7. Foto‘s

„Voor de publicatie van foto‘s op het internet is principieel de toestemming van de gefotografeerde persoon vereist. Bij uitzondering is in de gevallen van § 23 lid 1 i.v.m. lid 2 KunstUrhG (Duitse wet op auteursrecht/portretrecht) geen toestemming vereist als het gaat om

– portretten op het gebied van contemporaine geschiedenis,

– foto‘s waarop personen enkel als bijzaak naast een landschap of dergelijke plaatsen verschijnen,

– foto‘s van bijeenkomsten, optochten en dergelijke gelegenheden waaraan de weergegeven personen hebben deelgenomen of

– portretten die niet op bestelling zijn vervaardigd, maar waarvan de verwerking of tentoonstelling een hoger kunstbelang dient.“

(Bron van het oorspronkelijk Duitse citaat: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen)

Opmerking: wanneer u als persoon op een foto staat afgebeeld die wij in het kader van de documentatie op onze internetpagina overeenkomstig opsommingspunt 3 (zie boven) hebben weergegeven, maar u met de publicatie van deze foto niet akkoord gaat, kunt u contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8. Google Analytics

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‚Google‘). Google Analytics werkt met zogenaamde ‚cookies‘ d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen.

Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze internetpagina gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de verzameling en verzending van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de verzameling door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Daardoor wordt een ‚Opt-Out-Cookie‘ geïnstalleerd, dat een toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan onze internetpagina voorkomt:  Google Analytics deaktivieren.

Voor nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming verwijzen wij naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies. Wij willen u erop wijzen dat de op deze internetpagina gebruikte tool Google Analytics werd uitgebreid met de code‚ anonymizeIp‘ om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.

9. Google Maps API

Op onze internetpagina maken wij gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Zo hebt u bijvoorbeeld via onze handelarenzoekfunctie de mogelijkheid om ons netwerk van handelaren te doorzoeken en de handelaar te vinden die het dichtst bij u in de buurt gevestigd is. Hiervoor kunt u de geïntegreerde zoek-interface gebruiken. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de Google Maps-functie door de bezoeker van de internetpagina verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google verwijzen wij naar de opmerkingen inzake gegevensbescherming van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de). Daar kunt u in het Veiligheidscentrum ook uw instellingen wijzigen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen (https://support.google.com/accounts/answer/3024190).

10. Opmerking over externe links

Deze internetpagina bevat koppelingen naar internetpagina‘s van derden (‚externe links‘). Voor de inhoud van deze internetpagina‘s is de betreffende exploitant aansprakelijk. De aanbieder heeft de vreemde inhouden bij de eerste koppeling van de externe links dienaangaande gecontroleerd op eventuele overtredingen. Op dat tijdstip waren geen overtredingen geconstateerd. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgevingen en de inhouden van de gekoppelde pagina‘s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de achter de verwijzing of link liggende inhouden zelf gebruikt. Een voortdurende controle van de externe links zonder concrete aanwijzingen voor overtredingen kan niet van de aanbieder worden verlangd. Bij kennis van overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

11. YouTube

Op onze internetpagina maken wij gebruik van componenten (video‘s) van de onderneming YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een onderneming van Google Inc., Amphi-theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hierbij maken wij gebruik van de door YouTube ter beschikking gestelde optie ‚- Geavanceerde privacymodus -‘.

Wanneer u een pagina oproept met een ingebedde video, wordt een verbinding naar de YouTube-servers tot stand gebracht en daarbij de inhoud door mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven.

Volgens de gegevens van YouTube worden in de ‚- Geavanceerde privacymodus -‘ alleen gegevens naar de YouTube-server verzonden wanneer u de video bekijkt. Wanneer u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie toegewezen aan uw account bij YouTube. U kunt dit verhinderen door u voor uw bezoek aan onze internetpagina van uw account af te melden. Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube wordt door Google ter beschikking gesteld onder de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12. Wettelijke basis voor de verwerking

Als wij toestemming vragen voor bepaalde verwerkingen, zijn deze gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a AVG. Indien de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens vereist is voor de vervulling van een contract, bijv. voor de levering van goederen of voor precontractuele maatregelen, zoals bij aanvragen, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 sub b AVG. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoons- gerelateerde gegevens, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 sub c AVG. Als een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens niet op een van de bovengenoemde punten baseert, verwerken wij gegevens ter waarborging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming (verbetering van de bedrijfsvoering). Daarbij letten wij altijd op dat er geen beschermenswaardig belang van de betrokken persoon wordt aangetast dat zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang.

13. Duur waarvoor de persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen

De opslagduur van persoonsgerelateerde gegevens is gebaseerd op de wettelijke archiveringstermijnen. Indien het doel waarvoor de gegevens werden verzameld niet meer van toepassing is, worden de gegevens na het verstrijken van deze termijn verwijderd.

14. Recht op informatie en herroeping, recht van bezwaar en recht op beperking van de verwerking, op correctie en verwijdering

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw door ons opgeslagen gegevens en het doel van de opslag. U kunt uw toestemming voor de opslag of het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens te allen tijde schriftelijk herroepen. Naast de herroeping hebt u het recht om correctie en beperking van de verwerking evenals blokkering of verwijdering van uw gegevens te verlangen.

Neem hiervoor contact op met de functionaris voor gegevensbescherming onder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (de externe functionaris voor gegevensbescherming van UMAREX GmbH & Co. KG is in dienst van VIA Consult en beantwoordt al uw vragen i.v.m. de gegevensbescherming).

U hebt het recht om bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming bezwaar in te dienen (voor NRW: Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf).

15. Veiligheid

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgerelateerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de stand van de techniek.

16. Persoonsgerelateerde gegevens in het online-formulier

U kunt gebruik maken van het serviceformulier om ons uw reparatieaanvraag online toe te zenden. De door u ingevoerde gegevens worden per e-mail naar een algemene mailbox van UMAREX gestuurd. De persoonsgerelateerde gegevens die u op het serviceformulier invult, worden alleen gebruikt om uw 
reparatie- of kalibratieaanvraag te verwerken. Deze omvatten:

– bewijs van openstaande klantenvorderingen

– bewijs voor de door u aangevraagde service

– mogelijkheid om contact met u op te nemen in geval van verdere vragen

– eerder aan het apparaat uitgevoerde reparaties

Aangezien de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk is voor de verwerking van uw aanvraag en voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld voor de levering van goederen of voor precontractuele maatregelen bij aanvragen, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 sub b AVG.

Impressum / Privacyverklaring